Domoticz configureren

Voorwoord:

Het is een onmogelijke taak om alles wat Domoticz aan configuratie/instellingen/mogelijkheden en hardware in zich heeft te behandelen, deze pretentie heeft deze website zeker niet. Een eerste aanzet en om snel al te kunnen beginnen wel enkele basis instellingen, daarna is het aan u als beheerder/eigenaar/gebruiker om er zelf, wat u ook maar wil, aan toe te voegen/wijzigen. Alvorens men Domoticz kan gaan gebruiken zal deze geïnstalleerd en geconfigureerd moeten zijn. Deze site richt zich tot op heden op de MS-Windows- en Raspberry Pi installaties. Zie daarvoor de pagina’s:

Veel plezier met het beheer van Domoticz Home Automation System! (red.)


Note: Domoticz is ‘webbased’ daarom zal men na elke verandering deze moeten bevestigen d.m.v. een ‘knop’ alvorens naar een andere ‘tab’ te surfen. Doet men dit niet, dan zal de wijziging niet doorgevoerd worden!.

Algemene configuratie

> Setup > Users

Om te zorgen dat er alleen maar toegestane gebruikers het Domoticz systeem mogen bedienen is het raadzaam om deze (opties) te configureren

Users toevoegen:

Gebruikerswachtwoorden kwijt? Bekijk dan Domoticz problemen

De pagina om de algemene configuratie van Domoticz te bewerken is te vinden op de volgende locatie:

> Setup > Settings >System

Onder het ‘Setup‘ tabje (bovenaan rechts) en daarna het ‘System‘ tabje (onder Domoticz logo) zijn de ‘System Setup‘-instellingen te vinden. Een paar instellingen zijn;

User Interface:

Het uiterlijk van Domoticz (gebruikersinterface), waarbij de taal, het thema en welk Dashboard er weergegeven wordt, aangepast kan worden (zie onderstaand plaatje).

Naamgeving:

Geef de Domoticz-server een duidelijke naam om hem makkelijker in het netwerk terug te vinden, te zien op het onderstaand plaatje.

Locatie:

Om gebruik te kunnen maken van diverse functies, zoals bij zonsondergang de verlichting automatisch aan te laten gaan, dient een locatie ingevoerd te zijn. Deze is te vinden door bij ‘systeeminstellingen’ de volgende stappen uit te voeren (internet toegang is vereist hierbij):

Invoer locatie gegevens

>Backup/Herstel

Om alle hardware, functies, gebeurtenissen etc. in Domoticz te behouden is de ‘automatische back-up’ functie een “must”, zet daarvoor deze schuifregelaar in de systeeminstellingen- pagina op ‘aan’. De back-up wordt standaard naar het interne opslagmedium gemaakt, mocht deze corrupt raken (in het ergste geval de gehele kaart niet meer te lezen) dan kan er helemaal opnieuw worden begonnen, inclusief het includen van Nodes wat dan nog een aardig karwei kan worden. Als voorbeeld de ‘Smart’ schakelaars die achter de schakelaars in een inbouwdoos is weggewerkt (schakelaars moeten uit de muur zodat de ‘Smart’ schakelaars opnieuw geïncludeerd kunnen worden). Verstandig dus om regelmatig (zelf met de hand) een back-up te maken van de interne database naar een extern device. Na een “verse installatie”, kan deze importeren met de ‘database herstellen knop’.(zie onderstaand plaatje)

Ook is het mogelijk een automatische back-up naar een extern apparaat zoals bijvoorbeeld een NAS te laten maken d.m.v. een script. Er zijn voorbeelden daarvan op internet te vinden.

Uiteraard valt er, zoals te zien is op de instellingenpagina’s, nog veel meer te configuren. Hierover in de toekomst meer informatie.

Toevoegen van ‘hardware’ in Domoticz

Een eerste begin zou kunnen zijn, het toevoegen van een virtueel weerstation maar ook ‘echte’ hardware zoals sensoren en actuatoren die werken volgens verschillende protocollen.

Zie Toevoegen van hardware