Domoticz Raspberry Pi Installatie

Domoticz installatie op de Raspberry Pi Operating System:

Met een werkend en geüpdatet besturingssysteem en met toegang tot het internet, open de ‘(LX)terminal’ en voer de volgende commando’s in:

Invoeren van het commando: sudo curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash

sudo curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash

Nadat de Domoticz software is geïnstalleerd zal de applicatie met een aantal “blauwe vragende schermen” komen (er is geen muis ondersteuning gebruik de <TAB> en <ENTER> toetsen om door te gaan). De standaard gegeven instellingen zijn prima maar ook uiteraard naar eigen voorkeur aan te passen.

TAB: <OK> Enter

De standaard poorten (8080 en 443) die aangegeven worden zijn ook prima (gewoon enter dus).

Aan het einde van de installatie komt er een overzicht met de instellingen van Domoticz. Verstandig is, deze instellingen zoals ip-adres etc. te noteren.

Start de ‘Raspberry pi’ nu opnieuw door het volgende commando in het ‘terminalvenster’ in te voeren:

Invoeren: sudo reboot now <Enter>

sudo reboot now <Enter>

Controleer nu of de ‘Raspberry Pi’ een ip- adres heeft verkregen van de op het netwerk aangesloten router. Doe dit door, zoals op het onderstaand plaatje te zien is, met de muis te bewegen (hoveren) over het ‘netwerk- icoon’.

‘hover’ over het WiFi symbool en zie hier als voorbeeld; Bekabeld (Eth0) -> 192.168.178.32 en WiFi (Wlan0) -> 192.168.178.21

Er kan, zoals te zien is op bovenstaand plaatje, ook een Wifi verbinding gemaakt worden. Domoticz is nu te benaderen via beiden maar één van de twee is echt benodigd, de voorkeur heeft UTP bekabeling (Eth0) gebruik.

Ook is d.m.v. het commando ‘ifconfig’ in een ‘terminalvenster’ van de Raspberry Pi is het IP-adres op te roepen.

ip- Reservation: Zorg er nu voor (in de thuissituatie) dat ip- adres(sen) als vast (statisch) adres(sen) van de Raspberry Pi in de modem/router is/ zijn vastgelegd om het device telkens op hetzelfde IP-adres te kunnen bereiken en bedienen. Zie daarvoor de handleiding van de router.

Automatisch Starten Domoticz:

Soms start na de ‘power’ op de ‘Pi’ gezet te hebben of via de ‘terminal’ een ‘restart system’ te hebben gegeven, Domoticz helaas niet. Dat is voor deze sessie te verhelpen door in een nieuw ‘terminalvenster’ van de ‘Pi’ het volgende commando te geven:

sudo service domoticz.sh restart

Om na elke start van de ‘Pi’ Domoticz automatisch te laten starten, kan in een nieuw ‘terminalvenster’ commando’s ingevoerd worden, te zien in het onderstaand plaatje of de commando regels er onder.

Hierna een herstart ter controle

cd domoticz <Enter>

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d <Enter>

sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh <Enter>

sudo update-rc.d domoticz.sh defaults <Enter>

Domoticz webpagina benaderen:

Start een webbrowser op het/ de device(s) voor het bedienen van Domoticz (dit kan uiteraard ook de ‘Pi’ zelf zijn).

Geef in de ‘adresbalk’ het IP-adres in dat bij het WiFi- icoontje gevonden is (van’Eth0′) maar let op! geef het juiste poortnummer erachter in. Zoals op het volgende (als voorbeeld) plaatje te zien is 8080;

Voorbeeld van het IP-adres van Domoticz-server invoeren in een webbrowser

Mocht de Domoticz website niet tevoorschijn komen dan kan dit diverse oorzaken hebben, de meest voorkomende oplossingen daarvoor zijn:

  • BrowserCache wissen
  • Een andere webbrowser gebruiken (Edge, Chrome, FiereFox, etc.)
  • Pagina verversen (Ctrl+F5)
  • Een anoniem venster gebruiken
  • Controleren of Domoticz daadwerkelijk gestart is (zie onderstaand)

Controle of Domoticz gestart is:

sudo service domoticz.sh status

TIP:

Bij de eerdere installatie zijn de standaard poorten geaccepteerd (8080 en 443) dus is het ook mogelijk het volgende op de adresbalk in te voeren: HTTPS://192.168.178.32:443 (IP-adres is als voorbeeld)

De browser zal aangeven dat de verbinding ‘niet veilig’ is maar dat mag voor lokaal gebruik geen probleem zijn, kies dus voor ‘doorgaan’ (met bijv. de “knop” ‘geavanceerd’ en ‘doorgaan’ in Microsoft Edge). Soms doet een ‘refresh’ van de browser ook wonderen (F5).

Note: De poort-instellingen die bij het installeren standaard geaccepteerd zijn, zijn ook achteraf nog te wijzigen.

Pi Domoticz beheer op afstand:

Om de Raspberry Pi “op afstand” (netwerk) te kunnen benaderen zonder extra hardware (toetsenbord, muis en beeldscherm) en te beheren om bijvoorbeeld Domoticz te herstarten is dat te doen doormiddel van een server-client programmaatje te installeren. Daarvoor zijn er verschillende oplossingen, in de vorm van programmaatjes die via het ‘SSH- protocol’ over het (lokale) netwerk. Voorbeelden daarvan zijn de (gratis) programma’s:

Putty of VNC- viewer

Om via het geïnstalleerde programma op het/de device(s) de Raspberry Pi(s’) te kunnen benaderen dient als eerste SSH in het configuratie deel van de Pi geactiveerd te worden om via Putty of VNC te gaan beheren.

Te zien, ook voor meerdere configuratie- instellingen te gebruiken
Herstart de Raspberry pi na de configuratie

Vanaf nu is het mogelijk om Domoticz te gaan gebruiken door er hardware (sensoren en actuatoren) aan toe te voegen en deze naar wens in te stellen. De basis is gelegd dus.

Domoticz in combinatie met de Raspberry Pi bezitten veel mogelijkheden om sensoren en actuatoren die werken via verschillende protocollen met elkaar te laten samenwerken.

Hierover meer in de pagina Toevoegen van hardware.