Voor de mens

– Veiligheid voor jezelf en anderen

Zorg er ALTIJD voor dat je alvorens je aan stroom voerende (onder)delen gaat werken, de spanning er vanaf is!

Dus:

  • stekkers uit contactdozen
  • stekkers uit acculaders
  • stekkers uit voedingen van apparaten
  • stekkers uit apparaten zelf
  • stekkers van acculaders uit mobiele apparaten
  • zet schakelaars uit van apparaten, etc.

Maak geen onderdelen van computers open want zelfs als de spanning er vanaf is zou er nog een (hoge) restspanning een tijd lang aanwezig kunnen zijn!

Maak geen apparaten open die de buizen technologie bevat zoals een CRT- monitor, daarvoor is een andere opleiding noodzakelijk.

Let ook op breuken en/of beschadigingen van draden/kabels.

Is er beschadiging, op welke manier en welke draden/kabel(s) dan ook aanwezig, vervang die dan onmiddellijk door deugdelijk materiaal er bestaat anders een aanneembare kans op letsel en brand (en alles wat daaruit kan voortvloeien).

De auteur van deze website neemt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden gedaan door personen en schade aan apparaten, er kan geen claim gedaan worden op aanwijzingen, werkzaamheden en schade aan apparaten als gevolg door  aanwijzingen/inhoud van deze site.