Weerstation

Een eerste begin zou kunnen zijn, het toevoegen van een virtueel weerstation maar ook “echte hardware zoals sensoren en actuatoren die werken volgens verschillende protocollen zie daarvoor de ‘toevoegen hardware’ -tab op deze website.

Weerstation:

Het is mogelijk om zonder echte wind- regen en barometer, toch een weerstation te ‘bezitten’ zolang er maar een verbinding is met het internet zodat via die weg de gegevens opgehaald kan worden, deze gegevens zijn op hun beurt weer te gebruiken om actuatoren zoals die van zonneschermen aan te sturen.

Hardware toevoegen

Note: virtuele apparaten zijn geen echte apparaten die je kunt vastpakken maar wel door Domoticz als dusdanig beschouwd wordt

Het bekende buienradar maar er zijn er nog wel enkele andere als weersvoorspellers die in Domoticz geïnstalleerd kunnen worden waarbij men d.m.v. een eigen account deze met een API kan installeren. Ontwikkelaars kunnen hun app als virtuele hardware integreren.

Na het toevoegen zal deze ‘hardware’ eerst nog geconfigureerd dienen te worden zie daarvoor het volgende plaatje (internet moet hiervoor werken)

Configureren ‘virtuele hardware’ in dit geval buienradar.

De lengte- en breedtegraad is te vinden en dus ook te ‘kopiëren en plakken’ vanuit:

A. De Locatie die al ingesteld is bij het configureren van domoticz

B. De website www.gps-coordinaten.nl)

Ook is bij ‘Locatie:‘ zoals te zien is, alleen een 0 (nul) in te voeren voor een standaard instelling. Dit werkt volgens mijn ervaring beter dan het GPS-coördinaat dat ingevoerd moet worden omdat daar, naar alle waarschijnlijkheid, geen weerstation gelokaliseerd is.
Ook is het mogelijk om de coördinaten in te voeren van een locatie waar het dichtstbij zijnde weerstation gevestigd is.

De codes van de weerstations zijn te vinden op: Buienradar – Domoticz

Controleer in de logfile van Domoticz of er geen foutmelding is en er genoeg gegevens binnenkomen van het weerstation dat gekozen is.

Na het installeren en configureren van buienradar is deze in tabbladen als ‘weer’ en ‘temperatuur’ pas te zien als eerst nog aangegeven is WAT de bedoeling is dat gezien mag worden (vaak zijn er veel meer gegevens die voor de gebruiker niet zo van belang zijn). Welke keuzes te maken zijn is op het volgende plaatje te zien

De laatste stap van het configureren van Buienradar: selecteren van wat in de Domoticz interface te zien zal zijn
Even nog de in beeld weergegeven gewenste naam ingeven

Het resultaat:

Er zijn veel aanpassingen naar wens te maken, te denken aan het ‘lampje’ dat te wijzigen is in een ander symbool bijvoorbeeld en met een ‘klik’ op het ‘favorieten’ sterretje onder het lampje is deze toegevoegd aan het ‘Dashboard’ dat als eerst kan worden getoond als Domoticz opgestart is.

Het Dashboard:

Het icoontje is veranderd en toegevoegd aan het ‘Dashboard’, even voor de goede orde…… dit is geen ‘lamp/schakelaar” maar valt onder de categorie sensoren