Wet van Ohm

De Duitse geleerde, genaamd Georg Simon Ohm (1789-1854), ontdekte dat er een relatie is tussen de drie elektrische grootheden. De Spanning, stroom en de weerstand van materiaal. Die relatie is tot een wet verheven tot ‘de wet van Ohm’. De hoeveelheid (eenheid) elektrische weerstand wordt zelfs uitgedrukt in Ohm. Hij gebruikte, omdat hij ook wiskundige en natuurkundige was, voor de weerstand de Griekse letter omega Ω zoals ook te zien is in het bovenstaand elektronisch schema.

Hij beschreef dat in een elektrisch circuit met een vaste weerstand, de spanning recht evenredig is met de stroom, anders gezegd:

U = I x R

U = Untershied (Duits), betekent potentiaalverschil tussen twee aansluitingen, de eenheid is in Volt uitgedrukt

I = Intensität (Duits) of intensiteit (NL), betekent de hoeveelheid elektrische lading in een circuit vervoerd wordt, de eenheid in Ampère

R = Rheostat is van oorsprong een (variabel), stroom regelend, apparaat, de eenheid wordt uitgedrukt in Ohm (Ω)

GrootheidSymboolBasiseenheidKorte schrijfwijze
SpanningUVoltV
StroomsterkteIAmpèreA
WeerstandROhmΩ

In bovenstaand tabelletje staan de ‘korte schrijfwijze’ die vanwege ruimtegebrek voorkomen in schematische tekeningen, zogenaamde Bill Of Material en meer.

De onbekende berekenen:

In elektronische schakelingen komt het regelmatig voor dat (helaas) niet alle drie de eenheden van de grootheden bekend zijn en dat is dan ook de reden dat we d.m.v. de wet van Ohm, de onbekende kunnen achterhalen. De drie mogelijkheden om deze te berekenen zijn:

U = I x R (als de spanning, ofwel Volt, onbekend is)

ofwel

I = U / R (als de stroomsterkte, ofwel Ampère, onbekend is)

ofwel

R = U / I (als de weerstand, ofwel Ohm, onbekend is)

Opvallend aan de bovenstaande formules is dat, telkens na het ‘= teken’ de ‘U’ en daarna het deelteken komt, het is een ezelsbruggetje om te onthouden? Het plaatje hieronder legt op een aandere manier uit hoe de formule ‘om te bouwen’ om zo de onbekende grootheid te kunnen berekenen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Uitleg-driehoek-577x1024.jpg
Het “ombouwen” van de wet van Ohm